Praktijknieuws – Huisartsenpraktijk Oude Tonge – Oude Tonge
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Oude Tonge
West Achterweg 10 3255AZ
Oude Tonge

Praktijknieuws

NIEUWS

Mei 2024

Het eiland wordt momenteel geteisterd door een buikgriepvirus. Velen worden ziek met klachten van diarree en overgeven. Gisteren gingen er geruchten rond over vervuild drinkwater maar daar is niets mis mee.

Hierbij nog tips en adviezen bij buikgriep:

https://www.thuisarts.nl/buikgriep/ik-heb-buikgriep

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1827759/veel-zieken-op-goeree-overflakkee-klachten-lijken-op-norovirus

April 2024

LET OP NIEUWE AFHAALTIJDEN APOTHEEK

Vanwege de komst van de NIEUWE afhaalautomaat kunt u alleen nog medicatie aan de balie afhalen op werkdagen tussen 9.30 uur en 11.30 uur of tussen 15.00 uur en 16.30 uur.

De nieuwe automaat staat op de hoek van het pand (waar vroeger het bankje stond), grenzend aan het parkeerterrein.

  • U kunt hier 24/7 uw medicatie afhalen
  • Maak hier zoveel mogelijk gebruik van! Kost minder wachttijd en frustratie!
  • Zorg dat wij uw mobiele telefoonnummer en uw email adres hebben (apotheek.oudetonge@ezorg.nl)
  • LET OP: U kunt en moet hier direct uw medicatie afrekenen, als dit nodig is, via een QR code (neem uw telefoon dus mee)

TEAM

Miranda Koppenaal is gestart als doktersassistente i.o.


 

MELDEN VOOR SPREEKUUR
U hoeft zich niet meer te melden aan de balie als u een afspraak heeft op het spreekuur. U kunt direct plaatsnemen in de wachtkamer. LET WEL OP: voor alle POH’s en psychologen en bloedafname moet u naar de dependance aan de Nieuwstraat 14


FACEBOOK
Sinds kort hebben we als praktijk een Facebook pagina. Hier zullen we allerlei nieuws, tips en weetjes op plaatsen.

Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554510230853

 


SPOED GEVAL OF NIET?

 


RESPECTVOLLE OMGANG

Bekijk onze huisregels eens via het wachtkamer scherm of op onze website:

U bent van harte welkom in onze praktijk. Om goede zorg te kunnen bieden, zijn er huisregels opgesteld waar onze medewerkers en patiënten zich aan dienen te houden. Door binnengaan van de praktijk of het opnemen van contact gaat u akkoord met deze huisregels. Samen werken we aan een prettig contact en duidelijke afspraken!

Medewerkers en patiënten behandelen elkaar beleefd en met respect en mogen elkaar hierop aanspreken.

Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten (zie het privacy reglement op onze website).

Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.

Medewerkers dulden geen enkele vorm van agressief gedrag. Indien dit toch voorkomt wordt u verzocht per direct het pand te verlaten. Indien nodig schakelen wij de politie in.

Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.

Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan, maar mag geen overlast veroorzaken.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Hier kunt u dan een melding van maken. Dit kan rechtstreeks bij een medewerker, maar ook bij de huisarts of door het invullen van het klachtenformulier op de website. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt geïnformeerd wordt. Informatie over onze klachtenprocedure kunt u terugvinden op onze website

 

Wij hebben helaas ook in onze praktijk te maken met patiënten die doordat er drukte is aan telefoon, doordat er medicatie niet verkrijgbaar is, door een mening over de houding van onze medewerkers, het nodig achten te dreigen met geweld, verbaal of lichamelijk agressief zijn naar ons personeel. Aan die patiënten vragen wij even na te denken of dit het nu echt waard is om zo te reageren…zie onderstaand nieuwsartikel (en dan vooral de laatste alinea over leegloop in de zorg).

https://nos.nl/artikel/2452748-artsen-steeds-vaker-bedreigd-of-geintimideerd-het-stopt-niet-meer


VITAMINE D NIET MEER VERGOED

Vanaf 1 januari 2023 moet u zelf betalen voor vitamine D. De sterkte die u gebruikt, wordt namelijk per 1 januari 2023 niet langer vergoed. Dit is een besluit van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid wil daarmee geld besparen. De Rijksoverheid vindt namelijk dat mensen vitamine D zelf kunnen betalen.

Het is voor uw gezondheid van belang om uw vitamine D gewoon te blijven slikken. Aan de werking van vitamine D verandert namelijk niets. Blijf daarom de voorgeschreven hoeveelheid gebruiken. Uw apotheekhoudend huisarts neemt de vitamine D op in uw medicijnoverzicht.

Om welke vitamine D gaat het?
Het gaat om:
1. medicijnen met alleen vitamine D: colecalciferol en calcifediol.
2. medicijnen met een combinatie van colecalciferol en calcium (kalk) of
alendroninezuur.

Heeft u vragen over vitamine D? Stel ze aan uw apotheekhoudend huisarts.