Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Oude Tonge – Oude Tonge
West Achterweg 10 3255AZ Oude Tonge Tel:0187 - 641033
Header afbeelding

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor en met u op te lossen. U kunt uw klacht sturen naar onze praktijkmanager, via email adres manager.oudetonge@ezorg.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Hij/zij zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.  De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (www.skge.nl) . De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met de huisartspraktijk en/of met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.