Algemeen – Huisartsenpraktijk Oude Tonge – Oude Tonge
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Oude Tonge
West Achterweg 10 3255AZ
Oude Tonge

Algemeen

Huisartsenpraktijk Oude Tonge werkt volgens de reguliere standaarden van
het Nederlands Huisarts Genootschap en de richtlijnen van het KNMG.

Huisartsenpraktijk Oude-Tonge maakt gebruik van een computersysteem voor het beheren van patiëntgegevens, gericht op het goed kunnen verlenen van zorg. Alleen de (waarnemend) arts, apothekersassistenten, doktersassistenten, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundige zijn bevoegd om met de patiëntengegevens te werken. Zij hebben allen een beroepsgeheim en gebruiken de gegevens alleen beroepsmatig. Het kan voorkomen dat medische en farmaceutische patientengegevens aan andere zorgverleners beschikbaar worden gesteld. Indien u bezwaar heeft tegen het uitwisselen van u gegevens kunt u dit kenbaar maken bij de assistente.

De Huisartsenpraktijk is gecertificeerd door de Dekra (vroeger KEMA), zowel voor de apotheek als voor het huisartsgedeelte. Deze certificatie is telkens voor drie jaar geldig. Elk half jaar wordt de praktijk door de Dekra gecontroleerd en vinden er aanpassingen van de praktijkvoering plaats op basis van landelijk gestelde kwaliteitseisen.

De praktijk begeleidt patienten met diabetes, asthma/COPD en/of cardiovasculaire risicofactoren met behulp van speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundigen en praktijkondersteunsters.
Ook besteedt de praktijk middels een gestructureerde aanpak veel aandacht aan het opsporen en begeleiden van kwetsbare ouderen.
Daarnaast biedt de praktijk een reizigersvaccinatie spreekuur.
Tevens verzorgt de praktijk de medisch inhoudelijke taken van het verzorgingshuis Ebbe en Vloed.