Algemeen – Huisartsenpraktijk Oude Tonge – Oude Tonge
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Oude Tonge
West Achterweg 10 3255AZ
Oude Tonge

Algemeen

De Huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Oude Tonge werkt volgens de reguliere standaarden van
het Nederlands Huisarts Genootschap en de richtlijnen van het KNMG.

Huisartsenpraktijk Oude-Tonge maakt gebruik van een computersysteem voor het beheren van patiëntgegevens, gericht op het goed kunnen verlenen van zorg. Alleen de (waarnemend) arts, apothekersassistenten, doktersassistenten, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundige zijn bevoegd om met de patiëntengegevens te werken. Zij hebben allen een beroepsgeheim en gebruiken de gegevens alleen beroepsmatig. Het kan voorkomen dat medische en farmaceutische patientengegevens aan andere zorgverleners beschikbaar worden gesteld. Indien u bezwaar heeft tegen het uitwisselen van u gegevens kunt u dit kenbaar maken bij de assistente.

De Huisartsenpraktijk is gecertificeerd door de Dekra (vroeger KEMA), zowel voor de apotheek als voor het huisartsgedeelte. Deze certificatie is telkens voor drie jaar geldig. Elk half jaar wordt de praktijk door de Dekra gecontroleerd en vinden er aanpassingen van de praktijkvoering plaats op basis van landelijk gestelde kwaliteitseisen.

De praktijk begeleidt patiënten met diabetes, astma/COPD en/of cardiovasculaire risicofactoren met behulp van speciaal daarvoor opgeleide praktijkondersteuners en (diabetes)verpleegkundigen. Er is ook veel aandacht voor (het in kaart brengen van) kwetsbare ouderen. Tevens verzorgt de praktijk de medisch inhoudelijke taken van het verzorgingshuis Ebbe en Vloed.

Op gebied van de GGZ kunnen wij melden dat er 4 praktijkondersteuners GGZ voor ons werkzaam zijn, en dat er tevens een aanbod van basis GGZ aangeboden wordt via Indigo.

Onze praktijk werkt vanuit 2 locaties in Oude Tonge:

West Achterweg 10

    • Dit is de hoofd locatie, waarop de huisartsen spreekuur houden, de apotheek gevestigd is en de assistenten werkzaam zijn.
praktijk West Achterweg 10

Nieuwstraat 14

    • Hier werken alle praktijk ondersteuners en vinden alle spreekuren plaats die te maken hebben met chronische zorg. De POH-GGZ werkt hier en de psychologen houden hier hun spreekuur. Er wordt hier ook bloed afgenomen (ingang aan achterzijde).
Praktijk Nieuwstraat 14

 

 

 

 

De Apotheek

De apotheek is dagelijks open tussen 8:30 en 17:00 uur. Tussen 12 en 13: 00 uur willen we u vragen rekening te houden met de lunchpauze.

In de apotheek zijn de afgelopen jaren een aantal processen doorgevoerd om uw medicatie efficiënter te kunnen verwerken.

Veel mensen met chronische medicatie maken gebruik van pro-actief herhalen. Dat wil zeggen dat uw medicatie automatisch wordt herhaald. U krijgt dan automatisch een bericht wanneer uw nieuwe medicatie weer klaar ligt. Voor het afhalen van chronische medicatie of herhaalreceptuur  willen we u vragen niet op maandagochtend of donderdagochtend te komen. Dat zijn de dagen waarop de bestelling eerst verwerkt moet worden.

We proberen zoveel mogelijk gebruik de maken van onze afhaalkluis. Dat betekent voor u meer vrijheid om af te halen en ook chronische medicatie kan hier in, zodat u met minder wachttijd bij het afhalen te maken heeft.  We willen u wel  vragen om uw medicatie binnen 48 uur uit de kluis te halen, dan kan er weer opnieuw ruimte worden gemaakt.

Bezorging

Op dinsdag, woensdag en vrijdag kan uw medicatie worden bezorgd.