Algemeen – Huisartsenpraktijk Oude Tonge – Oude Tonge
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Oude Tonge
West Achterweg 10 3255AZ
Oude Tonge

Algemeen

De Huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Oude Tonge werkt volgens de reguliere standaarden van
het Nederlands Huisarts Genootschap en de richtlijnen van het KNMG.

Huisartsenpraktijk Oude-Tonge maakt gebruik van een computersysteem voor het beheren van patiëntgegevens, gericht op het goed kunnen verlenen van zorg. Alleen de (waarnemend) arts, apothekersassistenten, doktersassistenten, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundige zijn bevoegd om met de patiëntengegevens te werken. Zij hebben allen een beroepsgeheim en gebruiken de gegevens alleen beroepsmatig. Het kan voorkomen dat medische en farmaceutische patientengegevens aan andere zorgverleners beschikbaar worden gesteld. Indien u bezwaar heeft tegen het uitwisselen van u gegevens kunt u dit kenbaar maken bij de assistente.

De Huisartsenpraktijk is gecertificeerd door de Dekra (vroeger KEMA), zowel voor de apotheek als voor het huisartsgedeelte. Deze certificatie is telkens voor drie jaar geldig. Elk half jaar wordt de praktijk door de Dekra gecontroleerd en vinden er aanpassingen van de praktijkvoering plaats op basis van landelijk gestelde kwaliteitseisen.

De praktijk begeleidt patiënten met diabetes, astma/COPD en/of cardiovasculaire risicofactoren met behulp van speciaal daarvoor opgeleide praktijkondersteuners en (diabetes)verpleegkundigen. Er is ook veel aandacht voor (het in kaart brengen van) kwetsbare ouderen. Tevens verzorgt de praktijk de medisch inhoudelijke taken van het verzorgingshuis Ebbe en Vloed.

Op gebied van de GGZ kunnen wij melden dat er 4 praktijkondersteuners GGZ voor ons werkzaam zijn. Helaas is Indigo in Oude Tonge vooralsnog niet meer werkzaam.

Onze praktijk werkt vanuit 2 locaties in Oude Tonge:

West Achterweg 10

    • Dit is de hoofd locatie, waarop de huisartsen spreekuur houden, de apotheek gevestigd is en de assistenten werkzaam zijn.
praktijk West Achterweg 10

Nieuwstraat 14

    • Hier werken alle praktijk ondersteuners en vinden alle spreekuren plaats die te maken hebben met chronische zorg. Alle POH’s (ook GGZ) werken hier. Er wordt hier ook bloed afgenomen (ingang aan achterzijde).
Praktijk Nieuwstraat 14

 

 

 

 

De Apotheek

De apotheek is dagelijks open tussen 8:30 en 17:00 uur. Tussen 12 en 13: 00 uur willen we u vragen rekening te houden met de lunchpauze.

In de apotheek zijn de afgelopen jaren een aantal processen doorgevoerd om uw medicatie efficiënter te kunnen verwerken. Helaas hebben we zeker de afgelopen jaren wel te kampen gehad met tekorten aan medicatie. We doen ons best om u daar zo min mogelijk last van te laten hebben, maar dat is niet makkelijk.

Veel mensen met chronische medicatie maken gebruik van pro-actief herhalen. Dat wil zeggen dat uw medicatie automatisch wordt herhaald. U krijgt dan automatisch een bericht wanneer uw nieuwe medicatie weer klaar ligt. Voor u betekent dit een meer betrouwbare service waarbij ook minder kans is dat er iets niet bij uw bestelling zit. Geef het aan bij onze apotheek medewerkers, zij kunnen dit voor u regelen. Mocht u via de receptenlijn bestellen moet u rekening houden met een wachttijd van 5 werkdagen voordat de medicatie klaarstaat.

Voor het afhalen van chronische medicatie of herhaalreceptuur  willen we u vragen niet op maandagochtend of donderdagochtend te komen. Dat zijn de dagen waarop de grootste bestellingen verwerkt worden.

We proberen zoveel mogelijk gebruik de maken van onze afhaalkluis. Dat betekent voor u meer vrijheid om af te halen en ook chronische medicatie kan hier in, zodat u met minder wachttijd bij het afhalen te maken heeft.  We willen u wel  vragen om uw medicatie binnen 48 uur uit de kluis te halen, dan kan er weer opnieuw ruimte worden gemaakt. In het eerste kwartaal van 2024 hopen we onze nieuwe kluis in gebruik te kunnen gaan nemen (zie Praktijknieuws)

Bezorging

Op dinsdag en woensdag kan uw medicatie worden bezorgd. Dit is uitdrukkelijk alleen de bedoeling als u niet in staat bent uw medicatie op te halen. Mocht er voor het weekend met spoed iets moeten worden geleverd en u bent niet in staat iets te regelen om het af te halen dan proberen we samen met u tot een oplossing te komen.

Ook wat betreft bezorging zijn er een aantal ontwikkelingen gaande. Zo gaan in 2024 de baxterrollen als brievenbuspakket verpakt worden. De betrokken patiënten hebben hier inmiddels bericht over gehad. Voor patiënten die de rol bezorgd krijgen betekent dit dat ze ook daadwerkelijk door de brievenbus kunnen worden bezorgd. Voor de andere patiënten met een baxterrol betekent het dus niet dat deze automatisch bezorgd worden. Ook vragen wij patiënten die in de bezorgronde (willen) zitten om gebruik te maken van automatische incasso.