Afspraken – Huisartsenpraktijk Oude Tonge – Oude Tonge
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Oude Tonge
West Achterweg 10 3255AZ
Oude Tonge

Afspraken

Spreekuurafspraak

Een afspraak voor het artsenspreekuur kunt u dagelijks telefonisch maken van 8.00 tot 11.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur via telefoonnnummer: 0187- 641033.

Voor een afspraak met de arts wordt er 10 minuten tijd gereserveerd. Als u aangeeft meer tijd nodig te hebben zal de assistente daar rekening mee houden. U kunt zonodig een dubbele afspraak maken. Ook als u met meerdere personen komt, weten we dit graag van tevoren. Daarmee kan zoveel mogelijk voorkomen worden dat het spreekuur uitloopt.

Ook is het mogelijk via deze website afspraken te maken met de huisartsen, klik hiervoor op Online Afspraak.

Met de Uw Zorg online app kunt u afspraken maken, medicatieoverzicht en uw dossier inzien.

No-show tarief (wegblijftarief)

Steeds meer hulpverleners zien zich genoodzaakt om een wegblijf tarief te rekenen, omdat het steeds vaker voorkomt dat cliënten onaangekondigd niet op hun afspraak verschijnen. Deze tijd had dan door een andere client ingevuld kunnen worden. Indien u een afspraak bij de huisarts, assistente, diabetesverpleegkundige, POH-S of POH-GGZ niet bent nagekomen, kunt u hier een nota ter hoogte van de consultprijs voor krijgen die u zelf moet betalen. Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt deze nota niet. Wij vragen u dan ook uw afspraak goed te noteren zodat er geen misverstanden ontstaan.

Wij vragen u om bij verhindering uw afspraak 24 uur van te voren af te bellen. (uitzondering daargelaten)

Spreekuurtijden

08.30  t/m 11.00 uur
13.30  t/m 14.15 uur
15.15  t/m 16.00 uur

Eerste hulp bij ongevallen

Voor eerste hulp kunt u direct op de praktijk terecht.
Als u van tevoren belt, kunnen we rekening houden met uw komst.
De meeste verwondingen, kneuzingen en verstuikingen kunnen door ons behandeld worden.
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis heeft geen open Eerste Hulp afdeling.
Patiënten worden in het ziekenhuis alleen gezien na verwijzing van de huisarts of de ambulance.

Huisbezoek

Omdat er op de praktijk geschiktere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling is het beter om zelf naar de praktijk te komen.
Als u om medische redenen niet in staat bent om zelf naar de praktijk te komen, kunt u van 8.00 tot 10.00 u. een huisbezoek aanvragen. De arts zal dan in het algemeen tussen 11.00 en 12.00 uur of begin van de middag bij u thuis langskomen.
Huisbezoeken zijn alleen mogelijk indien u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, bijvoorbeeld als u bedlegerig bent of ernstig ziek.
Koorts is gèèn bezwaar om naar de praktijk vervoerd te worden. Bij twijfel kunt u natuurlijk met de assistente overleggen.
Na ontslag uit het ziekenhuis is het geen vaste regel dat de huisarts een huisbezoek aflegt. Indien er behoefte is aan huisartsenzorg kunt u dit kenbaar maken aan de assistente.

Telefonisch spreekuur

Voor uitslagen van (regulier) laboratorium onderzoek kunt u na 11 uur de assistente bellen. De huisartsen zorgen ervoor dat er dan naar gekeken is en dat er een advies kan worden gegeven. Daarnaast is er van 13.00 uur tot 13.30 de mogelijkheid om voor overleg en/of het bespreken van uitslagen van onderzoeken teruggebeld te worden door de huisarts.

Het telefonisch spreekuur is bestemd voor korte vragen en niet ter vervanging van een reguliere afspraak bij de dokter.
U kunt voor het telefonisch spreekuur een terugbel afspraak maken via de assistente.
OP donderdag is er geen telefonisch spreekuur.

Recepten/Apotheek

Van 8.30 tot 11.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur kunt u op werkdagen uw vragen stellen aan de apothekersassistentes via telefoonnummer: 0187-641674.

Nieuwe recepten kunt u, indien op voorraad, dezelfde dag ophalen.
Herhaalrecepten kunnen na 3 werkdagen worden afgehaald.

Let u goed op of uw naam, geboortedatum en adresgegevens duidelijk vermeld worden bij het afleveren/doorgeven van het recept!

(Herhalings)recepten kunnen worden aangevraagd:

 • Door de etiketsticker van uw medicijndoosje af te knippen en
  deze te deponeren in de speciale receptenbrievenbus bij de praktijkgang.
  Ook specialistenrecepten kunt u in deze receptenbrievenbus deponeren
 • Telefonisch via de receptenlijn (keuze 2 in het hoofdmenu)
  De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar.
 • Telefonisch via de apothekersassistente (keuze 3 in het hoofdmenu)

Medicatie kan worden afgehaald aan de balie of vanuit onze afhaalkluis.

Oude medicatie mag bij ons ingeleverd worden. LET OP: Injectiemateriaal wordt alleen ingenomen indien het in een afgesloten naaldencontainer wordt aangeleverd.

Praktijkassistente

De praktijkassistente is het vaste aanspreekpunt van de praktijk. Bij haar kunt u met veel vragen terecht. Naast de administratieve functie heeft zij een aantal medische taken. Zij is gehouden aan het beroepsgeheim. Zij kan u bij veel voorkomende, niet ernstige klachten, adviezen geven.

U kunt bij de assistente onder andere terecht voor vragen over:
Afspraken, verwijsbrieven, machtigingen, rekeningen en praktijkorganisatie en actuele vraagstukken

De assistente verricht ook onderstaande taken op afspraak:

 • Wondverzorging
 • Verwijderen van hechtingen
 • Injecties
 • Oren uitspuiten
 • Wrattenbehandeling

Tevens voert de assistente alleen op afspraak en altijd in overleg met de arts diverse controles en onderzoeken uit zoals :

 • Bloed- en urineonderzoek (waaronder zwangerschapstesten)
 • Bloeddrukmetingen en halfuursmetingen
 • Diabetescontrole (iedere maandag), controle CVRM
 • Het maken van een ECG

Diabetesverpleegkundige

Er is een gespecialiseerde diabetesverpleegkundige werkzaam binnen de huisartsenpraktijk.
De diabetesverpleegkundige geeft advies, voorlichting en instructie omtrent insuline afhankelijke diabetes.
Afspraken voor dit spreekuur worden gemaakt via de doktersassistente.

Praktijkondersteuning

De gediplomeerde praktijkondersteuners zijn doktersassistentes of verpleegkundigen, met de opleiding tot praktijkondersteuning, die medisch inhoudelijke taken van de huisarts kunnen overnemen. Afspraken voor de spreekuren van de praktijkondersteuning kunt u maken via de doktersassistente.

De taken van de praktijkondersteuning zijn bijvoorbeeld:

 • Spreekuur voor astma/COPD
 • Spreekuur voor hart- en vaatziekten
 • Diabetesspreekuur
 • Huisbezoeken ten bate van ouderenzorg
 • Begeleiding bieden bij het stoppen met roken

Tenslotte

De organisatie van Huisartsenpraktijk Oude Tonge is gericht op een zo goed mogelijke dienstverlening. Wij zijn geïnteresseerd in op- of aanmerkingen.
Mocht een contact met een van onze medewerkers voor uw gevoel onplezierig verlopen dan hopen wij dat u dat ons laat weten, zodat wij het probleem met u kunnen bespreken.